DOVOLENÁ!

Od 12.7. – 28.7. 2024 bude na našem e-shopu probíhat dovolená. V tomto termínu nebudou vyřizovány objednávky, dotazy, výměny či vratky zboží. Objednávky v tomto termínu lze vytvořit, ale budou vyřízeny až od 29.7.2024. Poslední objednávky budou odeslány 11.7. 2024 do 12:00 hod.

Zavřít

Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu obsahuje informace potřebné při uplatňování Vaší reklamace zboží nakoupeného v našem obchodě. Společně s Nákupním řádem určuje podmínky prodeje a upřesňuje podmínky a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené zákazníkem v internetovém obchodě (dále jen "zboží").

Provozovatelem je Stanislav Putík, s místem podnikání 250 01 Brandýs nad Labem, Dřevčice 179, IČ: 71375139

Zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

Záruční podmínky

Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost stornovat objednávku zboží.

Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách.

Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci vady.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy běží od převzetí zboží zákazníkem.

Zákazník uplatní reklamaci poštou nebo osobně na adresu:

    stensport.cz
    Dřevčice 179 
    250 01 Brandýs nad Labem

Každá reklamace musí obsahovat:

  •          číslo objednávky
  •          zjištěných závad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží
  •          kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení

Provozovatel rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení vadného zboží a vyrozumí o tom zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení. 

Provozovatel neodpovídá za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí zákazníkem a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany zákazníka.

Vždy je potřeba mít řádně vyplněný reklamační formulář spolu se zbožím, které reklamujete. Pokud nemůžete reklamační protokol vytisknout stačí vyplněný reklamační protokol zaslat elektronicky na adresu info@stensport.cz

V případě, že chcete reklamovat zboží, které se obtížně přepravuje, prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na info@stensport.cz. Navrhneme postup, který pro vás bude nejlepší, případně vám pomůžeme se zajištěním přepravy.

 

 

Jak postupovat když:

- Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

- Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište podrobnosti info@stensport.cz, kde vám poradíme jak dále postupovat.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze Vám pošleme na Váš bankovní účet. V reklamačním listu nezapomeňte uvést číslo Vašeho bankovního účtu. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Důležité formuláře ohledně reklamací naleznete ke stažení zde: https://www.stensport.cz/strana/formulare-pro-reklamaci-vymenu-vraceni-zbozi/6